Weiteman

Uit SHGwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Een uitgestrekt weidegebied van ruim 600 hectare groot, tussen Geesteren, Almelo en Vriezenveen, wordt aangeduid als de Weiteman of de Weitemanslanden. De Weiteman was een gemeenschappelijk bezit van een aantal boeren, die rechten hadden op het gebruik ervan. Ze hadden er belang bij dat plaggengrond, schapenweide, viswater en turfland in stand bleven. Het was rond 1930 nog een waterrijk natuurgebied.

Het gebied bestond uit veenmoerassen, modderkuilen, plassen, elzen- en wilgenbossen, rietvelden, natte heide en wilde hooiweiden. Het was een eldorado voor allerlei watervogels en in de plassen leefden snoek, baars en andere vissen. Er waren zelfs otters in het gebeid te vinden. Rond de grote veenplassen als het Blankenmeer, de Stobbenplas en de Zwarteplas wuifden in de zomer de witte pluizen van wollegras en veenpluis en langs de waterkant rezen de lisdodden en rietschuttingen op, waartussen de roerdomp huisde.

De Weiteman werd doorsneden door de Schipsloot en de Hollandergraven, waarover in die tijd veel turfschuitjes voeren. Op de huidige driesprong Voshaarsweg/Slagenweg was in die tijd een losplaats voor turf die aangevoerd werd via de Bensengraaf, een aftakking van de Schipsloot.

Begin 30-er jaren van de vorige eeuw werd de Weiteman ontgonnen. Sinds die tijd wordt het aangeduid met de Weitemanslanden.

Persoonlijke instellingen