Noordmolen

Uit SHGwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

De Noordmolen of Nordemeule was gelegen aan de Molenbeek aan de oostzijde van de Langeveenseweg. De molen werd al in 1268 genoemd.

Bij verkoop in 1820 ten huize van Albertus ten Winkel, kastelein te Tubbergen, werd de molen gekocht door Harmen Maathuis (Mensman). Door huwelijk werd de molen tussen 1870 en 1880 eigendom van de familie Masselink. Twee generaties Masselink (Watermuller) hebben de molen bemaald, totdat in 1932 de rechten door het waterschap werden afgekocht en de afbraak van de molen volgde. (Uit: Gemeente Tubbergen vroeger … (van Martin Paus).

Door de aanleg van het Geesterense stroomkanaal werd door het waterschap het molenrecht afgekocht. In 1932 volgde de afbraak van deze bjzondere molen. Wat is blijven staan is geschikt gemaakt voor bewoning; dit is na 1945 gebeurd.


De Noordmolen

De Noordmolen


Over deze molen valt het volgende te lezen in de Nederlandse Molendatabase

Database Nr  1218
Naam      Geesterensche Watermolen / Nordmeule / Nadermolen / Naerremolen
Locatie    RD X 246635 Y 494610 
        N 52.431609 O 6.734638 
Beek      Molenbeek
Plaats     Geesteren
Gemeente    Tubbergen
Provincie   Overijssel
Bouwjaar    1268
Verdwenen   1930 afgebroken
Type      Onderslag Watermolen
Aandrijving  Watermolen
Categorie   verdwenen
Functie    Korenmolen

Geschiedenis

De naam, vaak geschreven als "Nader-" of "Naerremolen", kan duiden op de ligging, dichter bij het dorp dan de verremolen, 
een stroomafwaarts liggende oliemolen. De molen behoorde aan de bisschop van Utrecht, landsheer van Overijssel, 
en werd in 1338 bewoond door Johanne thor Naerremolen. De bisschop schonk de molen aan het klooster te Sibculo 
en de monniken verkochten deze omstreeks 1570 aan de uit Brabant afkomstige hopman Boeymer. 
Van 1721 tot 1820 waren de heren van Almelo eigenaars. 
Bij openbare veiling werd H. Maathuis eigenaar; door huwelijk kwam na 1870 de molen aan de familie Masselink. 
In 1932 kocht het Waterschap de rechten af en liet de molen afbreken. 
Oorspronkelijk stond ook deze molen op een paalfundering, die later werd vervangen door metselwerk.

Informatie ingezonden door Frans Kerstens.


Onderstaande tekening komt uit het boek 'Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland' van Jan Jans.

Een tekening van de Noordmolen

Het bijschrift is 'Korenwatermolen van Geesteren 
gem. Tubbergen. Stenen voet, wanden en topgevels van planken. Onderslagrad. 
In deze vorm misschien daterend uit het begin van de negentiende eeuw. 
Gesloopt'.
Persoonlijke instellingen