Welkom bij de Stichting Heemkunde Geesteren

 

Via deze site krijgt u toegang tot een schat aan informatie over de geschiedenis van Geesteren, haar bewoners en haar omgeving.

 

In de encyclopedie vindt u historische informatie op een geordende manier weergegeven met alle onderlinge dwarsverbanden (wiki).

 

 

Wilt u ons werk steunen wordt dan vaste donateur van de SHG.

 

 


Actueel:

 

Dia-avond Heemkunde Geesteren ook nu weer zeer goed bezocht

 
Woensdagavond 13 november j.l., vond voor de 17e achtereenvolgende keer, de jaarlijkse lezing/dia-avond plaats van de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) plaats. De avond stond deze keer in het teken van de geschiedenis van de Schotboersweg, de Volmersweg, de Krikhaarsweg en Het Kleine Krikhaar. Het was Bertus Klein Haarhuis die de aanwezigen, om half 8, in een volle Zaal Kottink welkom heette. Een bijzonder woord van welkom was er voor de families op wie deze avond de schijnwerpers gericht zouden zijn én voor de sponsors en donateurs van de SHG.
 

Lezing Harry Meinders en Rogier Braakhuis

Voor Harry Meinders was het een bijzondere avond. Zijn lezing ging namelijk voor een belangrijk deel over de geschiedenis van de Schotboersweg en directe omgeving. Daar waar hij zelf, met zijn gezin, vele jaren woonde en werkte. Het was deze avond tegelijkertijd ook zijn laatste lezing. Harry had aan het begin van het heemkundeseizoen al aangegeven, na zovele jaren, een stapje terug te willen doen. De SHG hoopt in de persoon van Rogier Braakhuis, die deze avond het laatste deel van de lezing voor zijn rekening zou nemen, een waardig opvolger te hebben gevonden. Met behulp van prachtig, ingetekende topografische kaarten uit 1832 én foto’s uit de oude doos, schetsten eerst Meinders en later Braakhuis een uitvoerig beeld van de ontwikkeling van de omgeving. Zo werd verteld dat er al rond het jaar 1300 na Christus landbouw werd bedreven in de buurtschap, dat de soms fel stromende Lutkebeek toen een hele grillige beek was als afvoer van het overtollige water. Dat het Juffershuis eigendom was van de familie Hagendoorn en dat meester Röring ook nog tijdelijk in het Juffers-huis heeft gewoond. Ook verhaalde Meinders over het schaatsen, de winterdag, op ’n Deepsteg en vertelde hij over de overval die in 1937 plaatsvond op Graats en Dieks van de eenzaam gelegen, straatarme Schotboer. Rogier Braakhuis ging de aanwezigen voor over de oudste weg van Geesteren en stond stil bij enkele erven waaronder Krukkert en Folmerinck. Vervolgens namen Paul Sand en Bertus Klein Haarhuis de presentatie over. Met behulp van mooie dia’s, vertelden zij over de bewoners van toen en nu. U zult begrijpen dat de geboden ruimte in dit blad niet toereikend is om alle 20 families voor het voetlicht te halen. Geen nood want van deze dia-avond verschijnt binnenkort een DVD waarop de lezing én alle betrokken families uitvoerig in beeld te zien zullen zijn. Om u een indruk te geven van de dia-presentatie, belichten we, geheel willekeurig, enkele families hierna in het kort wat nader.
 

Masselk Dieks ‘bearhoaler en ‘striekkearl’

Dieks Kroeze (Masselk Dieks) aan de Volmersweg was een bijzonder iemand. Men kende hem als “bearhoaler” maar misschien nog wel meer als ‘striekkearl’. Dieks had namelijk een bijzondere gave; hij kon met zijn handen pijn bestrijden! Dieks maakte een aantal kruisjes op het lichaamsdeel waar men wat mankeerde en de pijn verdween. Het was elke dag een komen en gaan van boeren die hun zeug gedekt moesten hebben én van mensen die hoopten dat Dieks hen van hun kwaal kon genezen. Aan de Hardenbergerweg had Masselk Dieks een stuk weiland liggen dat geheel omgeven was door een aarden wal ter hoogte van ongeveer 30 cm. Zodra de winter zich aandiende, liet men het weiland onder water lopen. Als het ijs dan vervolgens dik genoeg was, genoot men volop van de ijspret op deze eerste ijsbaan van Geesteren. Inmiddels wordt het erf bewoond door de familie van der Bijl.
 

Erve ‘Oal Geerman’ (Maathuis)

Aan de Schotboersweg woonde eens de familie Maathuis, in de volksmond bekend als ‘Oal Geerman’ dat een verbasterde naam is van het boerenerf Oude Geerdink. Rond 1825 werd het erf Oude Geerdink overgenomen door Gerrit Werger. Op 9 februari 1899 trouwde een verre nazaat van deze Gerrit Werger, te weten Hanna Werger met Hein Maathuis van Erve Bodden Bats te West-Geesteren. Hein trouwde ‘er bij in’. Zij kregen 6 kinderen. Toen het jongste kind ongeveer zes jaar was, werd Hanna ziek en overleed zij. Dat betekende een enorme klap voor het gezin. Gerard ging tijdelijk naar zijn oom en tante op Erve Boddenbats. Sien(15) en Miet (12) deden het huishouden en zorgden voor het vee. Vader Hein deed het zware werk op de boerderij en werkte ook nog als grasmaaier in Friesland en Noord-Holland. Veel steun ondervonden ze die tijd van de noabers. Rond het jaar 1930 kwam er waterleiding. Vanwege de hoge kosten boden velen eerst nogal wat verzet. Hein Maathuis sprak toen de woorden: ”Ik dronk altijd uit de sloot en ging aan gans iets anders dood”. In 1931 werd oude boerenhuis afgebroken. Op dezelfde plek werd toen een nieuwe boerderij gebouwd door Jan van Oal Geerman en zijn (latere) echtgenote Anna Alberink. Thans wonen op deze plek Erik en Ellen Busscher-Vloedbeld.
  
 

Gezellig napraten 

Nadat rond kwart voor elf de laatste dia getoond was, riep Paul Sand Harry Meinders nog eenmaal naar voren om hem heel hartelijk te bedanken voor het vele jaren verzorgen van de lezing tijdens de dia-avond. Als blijk van waardering overhandigde hij Meinders, die zich gelukkig blijft inzetten voor de heemkunde in Geesteren, een wijnpakket. Na iedereen bedankt te hebben, kon Bertus Klein Haarhuis de avond onder luid applaus afsluiten. Door de vele aanwezigen werd daarna nog geruime tijd gezellig nagepraat.
 

 

 


De DVD van de donateursavond 2018 is gereed.

 

De DVD van de Donateursavond is gereed. Onze "huisfilmer" heeft de presentatie weer feilloos vastgelegd en op DVD gezet. Heb u de avond gemist of wilt u één en ander nogmaals rustig terugkijken, koop dan deze DVD voor € 10,- bij Veldhuis Huishoudelijke Artikelen aan de Dorpsstraat te Geesteren of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 


 

Het was weer volle bak bij Kottink tijdens de dia-avond 2018

 

 

Woensdagavond 14 november vond in zaal Kottink voor de vijftiende achtereenvolgende keer de jaarlijkse lezing/dia-avond van de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) plaats. Reeds ruim voor de aanvang meldden zich de eerste belangstellenden en donateurs om een mooi plekje uit te zoeken. Het zijn de liefhebbers van de dorpsgeschiedenis van Geesteren, die de tweede woensdag van november vrijhouden voor deze traditionele dia-avond, welke deze keer in het teken stond van de geschiedenis van een deel van Noord-Geesteren (Muldershoek) en haar bewoners. Aan bod kwamen Ossendijk, Berglandsweg, Broekbeekweg, Voorboersweg, Wierenseveldweg, Ramhinneweg, Bothofweg, Schollinksweg en Heetkampweg.

 

Bertus Klein Haarhuis heette de ruim 250 aanwezigen van harte welkom. Een speciaal welkom was er voor de sponsoren, de buurtverenigingen en de heer Henk Koop.

 

 

Voordat de lezing begon werd er stilgestaan bij het overlijden van het zeer gewaardeerde lid Gerard Hemmer. Bertus las een in memoriam voor, waarin de vele verdiensten van Gerard naar voren kwamen.

 

Daarna was het de beurt aan Harry Meinders. Hij hield een uitgebreid betoog over de voorgeschiedenis en de bewoners, gelardeerd met mooie anekdotes, waarbij hij de lachers op zijn hand kreeg.

 

Eén van de onderwerpen die Harry aansneed was het huis van de familie Nijhuis. Deze boederij stond aan de Schollinksweg en is in 1974 gekocht door Harry Meinders en verplaatst naar de Schotboersweg, waar nu de zoon van Harry met zijn gezin woont en het bouwkundig buro Erwin Meinders is gevestigd.

 

 

Vervolgens namen Paul Sand en Bertus Klein Haarhuis de presentatie over. Met behulp van mooie dia’s vertelden zij over de bewoners van toen en nu. De aanwezigen, waaronder veel “uitgevlogen” familieleden, luisterden en keken met veel interesse. Ondanks kleine technische storingen in het begin van de avond, waarbij het publiek erg geduldig bleef, verliep de rest van de avond vlekkeloos.

 

Na de pauze gaf Henk Koop een kleine presentatie over het uit te brengen boek ”Markeboek Drieschicht Mander Vasse Geesteren”. Eind volgend jaar is de uitgave. Bij voorinschrijving kost het boek € 29,95, daarna € 39,95. Voorinschrijving kan bij Herman Silderhuis (06-22415996) of bij de Heemkundeverenigingen Langeveen, Manderveen en Vasse-Mander-Hezingen.

 

 

Daarna vervolgden Paul en Bertus hun presentatie. Even voor elven waren alle families de revue gepasseerd en kwam er een einde aan de lezing/dia-avond. Bertus besloot het boeiende en gezellige gebeuren met de kwinkslag dat de aanwezigen zich als een voorbeeldige klas hadden gedragen, door tot het einde toe bij de les te blijven. Na iedereen bedankt te hebben, werd de avond onder een luid applaus afgesloten. Door de vele families werd nog geruime tijd nagepraat. De dia-werkgroep van de Stichting Heemkunde Geesteren kijkt terug op een zeer geslaagde avond welke binnenkort door huisfilmer Alphons Leus ook op DVD wordt gezet.

 

 


 

 

8-4-2018

 

Heemkunde Geesteren start met voorbereidingen van lezing/dia-avond 2018

 

Komend najaar, op woensdagavond 14 november a.s., houdt de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG), in zaal Kottink, weer de traditionele lezing/dia-avond voor haar donateurs én voor overige liefhebbers van streek- en dorpsgeschiedenis. De avond begint traditioneel om 19.30 uur met een lezing door Harry Meinders. Dit jaar staan de schijnwerpers gericht op een aantal families die in de Muldershoek wonen aan de Ossendijk, de Berglandsweg, de Broekbeekweg, de Voorboersweg, de Wierenseveldweg, de Ramhinneweg, de Bothofweg, de Schollinksweg en de Heetkampweg. 
 
Oude foto’s, prenten en kaarten 
In het hiervoor genoemde rijtje straten en wegen, ontbreekt de Langeveenseweg. De Langeveense-weg is al een keer eerder, zij het vrij oppervlakkig, behandeld tijdens één van de eerst gehouden dia-avonden. Onlangs zijn een aantal mensen van de Heemkunde begonnen met het bezoeken van de families op wie deze keer de schijnwerpers gericht zijn. De bedoeling van deze huisbezoeken is om zoveel mogelijk historische informatie te verzamelen. Hierbij gaat het met name om oude foto’s, prenten, kadastrale kaarten en filmbeelden uit vervlogen tijden. Welhaast zeker zal er ook nu weer een schat aan informatie tevoorschijn komen uit oude dozen en familiealbums.
 
Een eerste verkenning van de omgeving Ossendijk
Een gewone naam voor een doorgaande weg. ’n Ossendiek begint bij “de Herder” in Langeveen en eindigt in Geesteren pal tegenover het voormalige erf “de Watermuller”.De omgeving van de Ossendijk in de Muldershoek, biedt meer geschiedenis dan men zo op het eerste gezicht zou verwachten. Allereerst rijst de vraag hoe de naam Ossendijk ooit is ontstaan? Precies hebben we dat niet kunnen achterhalen. Ook een rondgang langs enkele heemkundeliefhebbers in Geesteren én Langeveen, bracht geen oplossing. Een voor de hand liggende verklaring zou de volgende kunnen zijn: De os is één van de oudste, door de mens, gebruikte trekdieren. In de zesde eeuw voor Christus werden ze al als zodanig gebruikt. Later werden ze meer en meer vervangen door paarden. Het woord ‘dijk’ heeft onder andere als betekenis: een opgehoogde weg. In vroegere tijden is de Ossendijk waarschijnlijk een, al dan niet door mensenhanden aangelegde, opgehoogde weggeweest in de ‘woeste gronden en venen’. Naast de landlieden, zoals boeren vroeger genoemd werden, maakten waarschijnlijk ook de monniken van de Kloosterorde der Cisterciënzers te Sibculo, met hun ossen-karren, gebruik van de Ossendijk.
 
Het gewaarde erf Robrinck (ook Rober(t)inck of Roberting), thans Heesink
Tussen de Molenbeek en de Ossendijk ligt het voormalige erve Roberinck. Dit erf was vroeger één van de gewaarde erven van de Drieschichtige Marke Mander, Geesteren en Vasse. Tot 1594 was het erve Roberinck, eigendom van het klooster te Sibculo. Daarna ging het over in de handen van dr. Peter van Boeymer, drost van IJsselmuiden. Van Boeymer was ook eigenaar van de Naarmolen en het erve en goed de Vermolen. Erve Roberinck werd later bewoond door de familie Haarhuis (Robert-Jan) en nu woont er de familie Heesink. 
 
Een oud document van de Drieschichtige Marke waarop vermeld het gewaarde erf  Robrinck. 
 
 
Leemsteg en Bakkerssteg verbinden de Muldershoek met de Vermolen
De omgeving Ossendijk is naburig aan de buurtschap de Vermolen. De historische Molenbeek slingert hier al vele eeuwen door het landschap. Enkele zandwegen in deze omgeving, vormden ooit een belangrijke verbindingsroute met de oliemolen aan de Molenbeek. Jan Eijlers leeft nog immer voort in de naar hem, op de Vermolen, vernoemde Eylersweg, in de volksmond bekend als de Leemsteg. Via de Leemsteg en de Bakkerssteg was het vroeger een komen en gaan van en naar de oliemolen op de Vermolen. De Molenbeek heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan de ontwikkeling van buurt-schap de Muldershoek. Ongetwijfeld meer hierover tijdens de lezing van Harry Meinders.
 
Landkruis aan de Bothofweg bracht vrede
In de jaren dertig van de vorige eeuw, hadden enkele families onenigheid over een stukje grond van 25 vierkante meter, gelegen aan de Bothofweg. De rechter in Almelo moest er aan te pas komen. 
Deze kwam tot het oordeel dat het stuk grond in twee stukken van gelijke grootte verdeeld moest worden met een sloot als erfafscheiding. In 1938 werd door één der beide hoofdrolspelers op de bewuste plek een landkruis opgericht. Dit gebaar werd door zijn opponent zo gewaardeerd dat deze zich ook van zijn goede kant liet zien. Hij liet de beplanting op zijn perceel naadloos aansluiten op het deel met het landkruis. De ruzie werd bijgelegd en de vrede getekend! Nog altijd wordt ‘deze plek van bezinning’ in ere gehouden. Ook hierover meer tijdens de dia-avond!
 
Het landkruis aan de Bothofweg
 
 
Lezing/dia-avond voor iedereen toegankelijk
De lezing/dia-avond is in eerste instantie bedoeld voor de donateurs van de SHG. Zij hebben met twee personen gratis toegang waarbij een kop koffie is inbegrepen. Vanzelfsprekend ontvangen de dertig families waar het deze avond voornamelijk om draait, een persoonlijke uitnodiging. Ook zij hebben gratis toegang. Overige belangstellenden-waaronder oud-inwoners en ‘uitgevlogen’ familieleden van de huidige bewoners- zijn ook van harte welkom. Zij allen betalen € 2,50 per persoon entree, incl. een kop koffie.
 

 


10-12-2017

 

Presentatie boek ‘300 JAAR KERKGESCHIEDENIS’ nu ook op dvd verkrijgbaar

 
Geesteren. Woensdagavond 18 oktober jl. vond de jaarlijkse lezing/dia-avond plaats van de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG). Wij deden hiervan eerder uitvoerig verslag in dit weekblad. Bij die gelegenheid werd ook het boek ‘300 JAAR KERKGESCHIEDENIS’ gepresenteerd. Inmiddels is van de dia-avond en van de presentatie van het boek door ‘huisfilmer’ Alphons Leus een prachtige dvd vervaardigd met een grote hoeveelheid historische informatie en oude foto’s. Ook de lezing van Harry Meinders is op de dvd vastgelegd. Het is een prachtig naslagwerk geworden voor de huidige generatie en voor toekomstige generaties. De dvd is vanaf nu voor € 10,-- te koop bij Horlogerie Truus Silderhuis en bij Veldhuis Huishoudelijke Artikelen aan de Dorpsstraat te Geesteren. 
 
Boek en dvd te koop
Ook voor heemkundeliefhebbers, waar ook in stad of land, is op deze verkoopadressen het boek ‘300 JAAR KERKGESCHIEDENIS’ verkrijgbaar voor € 17,50. Het boekwerk, in een kleurige en moderne layout weergegeven, omvat bijna 200 pagina’s en is rijk geïllustreerd met veel foto’s en historische documenten. Getuige de vele lovende reacties tot nu toe, mag het boek gerust het predicaat ‘collector’s item’ dragen. Bestellen kan ook eenvoudig op onze bestelpagina.
 
Een mooi verjaardagscadeau
Een handige tip: Verras een familielid, vriend of kennis met het boek of dvd als cadeau ter gelegenheid van bijvoorbeeld een verjaardag of een andere feestelijke gebeurtenis! Zowel de dvd als het boek zijn in slechts een beperkte oplage verkrijgbaar. De mensen van de heemkunde Geesteren adviseren dan ook niet te lang te wachten met de aanschaf.
 
 
 
Donateur voor slechts 10 euro per jaar
Overigens is het aantal donateurs van de Heemkunde kortgeleden de grens van 400 gepasseerd. Mocht u ook donateur willen worden voor het luttele bedrag van € 10,-- per jaar, download dan het aanmeldingsformulier op eerder genoemde website. Voor € 10,-- heeft u, met twee personen, gratis toegang tot de jaarlijkse lezing/dia-avond en krijgt u ook het jaarboekje ‘Heembode Geesteren’ gratis thuis bezorgd. Aanmelden als donateur kan eenvoudig door het machtigingsformulier in te vullen en te mailen of bij een lid van de SHG af te geven of door even binnen te lopen bij Horlogerie Truus Silderhuis aan de Dorpsstraat te Geesteren. 
 

 

 
 

 


 

Dia-avond 2016 Breemhaarsweg en Vinckenweg nu verkrijgbaar op dvd

 

Eind vorig jaar hield de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) in zaal Kottink de jaarlijkse lezing/dia-avond voor haar donateurs en overige belangstellenden. De avond omvatte de geschiedenis van een deel van de Breemhaarsweg en de Vinckenweg en haar (vroegere) bewoners. Inmiddels is van deze lezing/dia-avond door ‘huisfilmer’ Alphons Leus een prachtige dubbel-dvd geproduceerd. Deze dubbel-dvd is vanaf heden voor iedereen te koop!

 

Historische informatie en foto's

De dvd's bevatten een grote hoeveelheid historische informatie en foto’s. Hoofdmoot vormen vanzelfsprekend de vele nostalgische familiefoto’s welke vakkundig van commentaar werden voorzien door Bertus Klein Haarhuis en Paul Sand. Daarnaast is ook de lezing van Harry Meinders op de dvd’s vereeuwigd. Gedurende de gehele avond werden tal van bijzondere voorvallen die zich aan de Breemhaarsweg en de Vinckenweg hebben afgespeeld, voor het voetlicht gebracht. Dit alles doorspekt met vele anekdotes en af en toe een knipoog naar deze en gene. Kortom een prachtig naslagwerk voor de huidige generatie maar zeker ook voor de toekomstige generaties. De dubbel-dvd ligt vanaf vandaag te koop bij Truus Silderhuis Horlogerie en bij Tonnie Veldhuis Huishoudelijke Artikelen voor slechts € 10,--. Een mooie tip is nog om er een familielid, vriend of kennis mee te verrassen als cadeau ter gelegenheid van bijvoorbeeld een verjaardag of een andere feestelijke gebeurtenis.

 

Janna Joerink-Gommer en Jan Joerink voor hun huis aan de Breemhaarsweg.

 

In beperkte voorraad beschikbaar.

De dubbel-dvd is in een beperkte voorraad beschikbaar. De mensen van de heemkunde adviseren belangstellenden dan ook om niet lang te wachten met de aanschaf. Op is op!

 

Voor foto's van de avond zelf, klik HIER

 

 

Oude tijden herleven tijdens dia-avond Heemkunde Geesteren

Wederom was de jaarlijkse dia-avond in zaal Kottink op woensdag 16 november j.l. met een kleine 300 bezoekers een groot succes.

 

“Wij hebben nu een nieuwe straat, van Geesteren naar de West.

En als je daar eens overgaat dan denk je, dat gaat best.

Je rijdt per auto, kar of fiets, het hindert niemendal.

Je glijdt erover,voelt haast niets, ’t gaat als van berg naar dal”.

 

Dit is het eerste couplet van het loflied dat is geschreven ten behoeve van de opening van de Meester Vinckenstraat op 29 september 1948. Bijna zeventig  jaar na dato, werd dit loflied woensdagavond 16 november jl. uit volle borst meegezongen door de talrijke aanwezigen tijdens de lezing/dia-avond van de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) in zaal Kottink. Zoals bekend waren de schijnwerpers deze avond volledig gericht op de Vinckenweg en de Breemhaarsweg én op een dertigtal aanwonende families.

 

Over vroeger en nu

Het was de voorzitter van de werkgroep dia-avond Bertus Klein Haarhuis die, om half acht, de bewoners van de Breemhaarsweg en de Vinckenweg, de donateurs van de heemkunde én de talrijke overige belangstellenden welkom heette voor alweer de dertiende lezing/dia-avond van de SHG. Na het welkomstwoord was de microfoon voor Harry Meinders die uitgebreid verhaalde over de omgeving Breemhaarsweg/Vinckenweg en over de aanwonende families.

 

De lezing in vogelvlucht

Met behulp van topografische kaarten (o.a. uit 1832) belichtte Meinders de omgeving en het ontstaan ervan. De Vinckenweg, de oudste weg van Geesteren, bestond vroeger uit maar liefst vier verschillende gedeelten. Het oudste gedeelte moet zeker meer dan 1000 jaar oud zijn. Gezien vanaf Geesteren liggen nagenoeg alle boerderijen en woningen aan de linkerkant van de Vinckenweg. Dat heeft welhaast zeker met de hoogte van de gronden te maken. De Kellerboer en later Kreuwel waren oorspronkelijk als enigste aan de rechterkant gelegen. De eerste drie boerderijen aan de Vinckenweg waren de Peuver (nu Hutten), het Hemmelhoes (later Voorhuis, nu Schothuis) en de Kellerboer (nu Nobbenhuis en Hutten).

 

Wilt u het verslag van deze avond verder lezen, klik dan HIER

 

Foto van de familie Voshaar van de Vinckenweg .Staand v.l.n.r.: Henk, Rieky, Harry, Bennie, Gerrit, Annie, Jan. Zittend v.l.n.r.: Marie, Lien, vader Gait Voshaar, moeder Marie Voshaar-Niemeijer, Sinie, Truus.

 

 


 

   

De Heembode 2016 is gereed. Voor meer info klik HIER

 

 

 

SHG onthult  molenmonument op de Vermolen. Voor meer informatie klikt u op de foto.

 

 


 

Het verschijnen van het boek ligt inmiddels al weer enige maanden achter ons. De uitgave blijkt een groot succes. De vele reacties zijn alom lovend. 

 

‘Oorlog in herinnering – Geesteren een veilig oord in zware tijden’

 

Zo luidt de titel van het boek dat de Stichting Heemkunde Geesteren in april van dit jaar uitbracht ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding. In het boek komen oorlogskinderen uit de Randstad van ons land uitvoerig aan het woord. Zij verbleven vanaf de Hongerwinter 1944-1945 tot en met de bevrijding bij gastgezinnen in Geesteren. Ook werden uit de mond van (oud) inwoners van Geesteren die de oorlog aan den lijve ondervonden, tal van gebeurtenissen uit die tijd opgetekend. Ten tijde van de oorlog waren deze mensen nog kind of net jongvolwassene. Intussen zijn zij 80 jaar of ouder. Zonder hen zou dit boek, dat ook gezien moet worden als een naslagwerk voor de volgende generaties, niet tot stand zijn gekomen. De schrijvers hebben geprobeerd alle herinneringen zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven.

 

 

Al met al bevat het boek bijna 40 afzonderlijke hoofdstukken, welke zijn omlijst met vele authentieke foto’s uit de oorlogsjaren 1940-1945 in Geesteren (ov). De opgetekende verhalen bieden een prachtige inkijk in het alledaagse leven toentertijd in een klein dorp in Twente. Het laat zien hoe de mensen op het Twentse platteland in die tijd woonden, werkten en leefden en hoe de oorlogskinderen hun tijd in Twente beleefden. Dit meer dan 300 pagina’s tellende boek mag in uw collectie niet ontbreken.

 

  • U kunt het boek bestellen voor € 17,50 + € 6,50 verzendkosten per bestelling.  

KLIK HIER OM TE BESTELLEN

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt u het boek, zo snel mogelijk, toegezonden.

 

  • Het boek ligt ook te koop bij Horlogerie Truus Silderhuis en bij Veldhuis Huishoudartikelen en Speelgoed te Geesteren (ov) voor de prijs van € 17,50.

 

Voor meer informatie over dit prachtige boek, kijk onder producties of klik HIER.

 

 

 


 

DVD van de dia avond 2015

 

Dia-avond 2015 West-Geesteren nu verkrijgbaar op dvd. Klik voor het volledige artikel op de afbeelding.

 

 

 


 

Andere DVD's

 

De DVD van de dia avond 2014 is beschikbaar. Klik HIER voor meer informatie.

De DVD's van de dia avonden 2011 (Hardenbergerweg) , 2012 (Huyeren) en  2013 (Vermolen) zijn beschikbaar.

Deze DVD's zijn voor € 10,- per stuk te koop bij Tonnie Veldhuis en  Truus Silderhuis.  

 

  

  

 

 

Ook de DVD van de diapresentatieavond 2010 getiteld "Van Mèènsman tot Breembrook" is nog steeds voorradig evenals de DVD's over de presentaties van de Vriezenveenseweg (2008) en Haarbrinksweg (2009).

 


 

Heeft u opmerkingen over deze site of vragen aan de SHG of hebt u voor ons interessante informatie, mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Veel lees en kijkplezier op onze website.

 

   Wilt u een leuke rondwandeling rondom Geesteren maken, download dan onderstaande beschrijving.

 

 

 

 

 

 

Het was weer volle bak bij Kottink tijdens de dia-avond