Welkom bij de Stichting Heemkunde Geesteren

Via deze site krijgt u toegang tot een schat aan informatie over de geschiedenis van Geesteren, haar bewoners en haar omgeving.

In de Wiki vindt u historische informatie op een geordende manier weergegeven met alle onderlinge dwarsverbanden.

Wilt u ons werk steunen wordt dan vaste donateur van de SHG.

Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


  

Dia-avond Heemkunde en Presentatie Vogelwerkgroep zeer druk bezocht

GEESTEREN - Meer dan 200 belangstellenden, kwamen woensdagavond 15 november j.l. naar de dia-avond van de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) in Zaal Kottink. Na een onderbreking van drie jaar, als gevolg van de coronapandemie, kon deze gebeurtenis eindelijk weer plaatsvinden. Cultuur en natuur gingen deze avond hand in hand want er was ook de nodige ruimte ingeruimd voor een presentatie door de Vogelwerkgroep Geesteren over de weidevogels.

Openingswoord en In Memoriam

Het waren Bertus Klein Haarhuis en Paul Sand die de aanwezigen welkom heetten. Het noordoostelijke gedeelte van de Veldhoek, is de omgeving waar het deze avond om draaide. Meer in het bijzonder de geschiedenis van de families, wonende aan de Doevenweg, Kotkampsweg, Langemaatsweg en de Bovenbroeksweg. Alvorens te beginnen met de dia-presentatie werden, middels een In Memoriam, Herman Silderhuis, Rieky Telgenkamp-Hoek en Alphons Leus herdacht. Zij ontvielen afgelopen periode de heemkunde. De SHG is hen dankbaar voor alles dat zij voor de heemkunde in Geesteren hebben betekend! Bij het begin van de dia-presentatie, memoreerde Bertus Klein Haarhuis het feit dat het wel heel bijzonder en toevallig is dat in de Veldhoek tijdens de Tweede Wereldoorlog en in 1963 bij Hankamp aan de Bovenbroeksweg, meerdere vliegtuigen neerstortten. Piloten en bemanning stelden zich met de parachute in veiligheid, geholpen door heldhaftige mensen in de buurt met gevaar voor eigen leven.

Relatief nog jonge buurt

Met name de omgeving Langemaatsweg, Bovenbroeksweg is een nog relatief jonge buurt. Vroeger, in de tijd van de Drieschichtige Marke, was het daar veelal moeras en woeste grond. Met noeste arbeid van de vroege morgen tot de late avond én de bats als belangrijkste werktuig, is de omgeving geworden tot wat het nu is. Een buurt met mooie woonhuizen, prachtige boerderijen en weilanden waarin de weidevogels het verloren gegane broedgebied proberen te heroveren. Hierbij geholpen door de Vogelwerkgroep onder leiding van Hennie Schröder, Marcel Tettero en een groot aantal fanatieke vrijwilligers. Zij staan in het voorjaar ’s morgens voor dag en dauw op om met de drone nesten op te sporen en veilig te stellen. Vossen, kraaien en marters, predatoren genaamd, zijn de belangrijkste vijanden van de kieviten, grutto’s en andere weidevogels. Vol enthousiasme namen Hennie Schröder en Marcel Tettero de aanwezigen een half uur lang mee naar de talrijke activiteiten die de Vogelwerkgroep de afgelopen jaren heeft ontplooid en naar de activiteiten die voor de komende jaren op de rol staan.

De dia-presentatie in vogelvlucht

Dia’s en foto’s zeggen meer dan 1000 woorden, de oh’s en ah’s waren dan ook meermaals in de zaal te horen. Dit met name uit de monden van de betrokken families en hen die in de loop der jaren, na hun huwelijk of om andere redenen, hun geboorteplek in de Veldhoek verlieten. Voor hen was deze avond min of meer een reünie, een weerzien met familie, noabers en vroegere bekenden en vrienden uit de Veldhoek. De ruimte hier is te beperkt om in detail op de geschiedenis van de families in de noordoostelijke Veldhoek in te gaan. Daarom beperken ze zich tot twee memorabele geschiedkundige feiten bij wijze van hommage aan alle inwoners van de Veldhoek. 

Klootschietersvereniging De Veldhoek

Op 1 september 1975, werd klootschietersvereniging de Veldhoek opgericht. In het verleden schoot men op het Hilbertsveld maar door de ontginning in 1958 was dit niet langer mogelijk. Op initiatief van Masselink’s Hendrik werd de handdoek weer opgepakt en lukte het in 1975 om opnieuw een klootschietersvereniging op te richten. De veldbaan aan de Langemaatsweg die in 1984 werd aangekocht én de Langemaatsweg zèlf zijn de banen waar de kloot wekelijks rolt. Ook de klootschieters uit Langeveen en Manderveen maken gebruik van deze veldbaan. Het Flimshuuske is het gezellige clublokaal van de klootschieters uit de Veldhoek. De talrijke bekers en bokalen die in de loop der jaren werden behaald, sieren de bekerkast die hoognodig aan uitbreiding toe is.

De laatste vlucht van vier Noorse Spitfire piloten

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de familie Leus aan de Bovenbroeksweg een belangrijk onderduikadres. Op woensdag 29 december 1944, stegen rond tien uur ’s morgens vanaf de vliegbasis bij het reeds bevrijde Woensdrecht 12 Spitfires op. Door een botsing tussen twee Spitfires moest de Noor Carl J. Stousland een noodlanding maken. Hij kwam neer bij het begin van de Langemaatsweg nabij de Hardenbergerweg. Stousland liep richting de boerderij van Klaas. Bernard Krone die toevallig ook aanwezig was bracht de piloot naar Grootelaar (de Waterboer) waar een schuilplaats voor hem was. Nog diezelfde avond werd de piloot door Bernard Krone en Herman Kroezen naar een veilige plek gebracht omdat de Duitsers zeker in de buurt zouden gaan zoeken. Ze gingen naar de familie Geerdink (Frederiks Graads) aan de Slagenweg te Harbrinkhoek. Daar werd hij verborgen in een betonnen inkuilsilo. Het was hartje winter en het smeltwater druppelde in de silo.

Op weg naar bevrijd gebied

Woensdag 5 januari bracht verzetsman Jan Lesscher samen met Jan Borgerink uit Harbrinkhoek, Carl Stousland naar de familie Leus aan de Bovenbroeksweg. Dus dichtbij de plek waar hij met zijn Spitfire was neergestort. Hier was Stousland veilig, omdat de Duitsers de gehele omgeving een paar dagen eerder helemaal hadden uitgekamd op zoek naar de piloot. Stousland was overdag gewoon met boerenkleding tussen de familie Leus te vinden. Hij sliep ‘s nachts in een kelder onder de deel. De familie Leus bestond uit 5 personen, Gerard en Hanna en de kinderen Jan (10 jaar), Gerard (7 jaar) en Harry (4 jaar). 22 dagen zat de Noor bij de familie Leus ondergedoken. Op 5 februari 1945 werd hij met paard en wagen, verborgen onder het stro, richting Heeten gebracht. Op 22 februari stak Stousland de IJssel over op weg naar bevrijd gebied.

Tot slot

Het was tegen 10.30 uur dat de presentaties door de Heemkunde en de Vogelwerkgroep ten einde waren. Bertus Klein Haarhuis bedankte alle toehoorders voor de getoonde belangstelling. Onder het genot van een drankje, werd er door de aanwezigen nog geruime tijd nagepraat en herinneringen aan vroeger opgehaald. Mooie bijkomstigheid van deze avond was dat de SHG weer een aantal nieuwe donateurs kon inschrijven. De Heemkunde groeit en bloeit in Geesteren!

 


naar boven

De DVD van de donateursavond 2019 is gereed

De DVD van de Donateursavond 2019 is gereed. Onze "huisfilmer" Alphons Leus heeft de presentatie weer feilloos vastgelegd en op DVD gezet. Heb u de avond gemist of wilt u één en ander nogmaals rustig terugkijken, koop dan deze DVD voor € 10,- 

De DVD kan worden besteld in onze Webshop

Eind vorig jaar hielden we in zaal Kottink de jaarlijkse lezing/dia-avond voor haar donateurs en overige belangstellenden. De avond omvatte de geschiedenis van de families en gezinnen aan de Schotboersweg, Volmersweg, Krikhaarsweg en Het Kleine Krikhaar. Inmiddels is van deze lezing/dia-avond door ‘huis-filmer’ Alphons Leus een prachtige dubbel-dvd geproduceerd. Deze dubbel-dvd is vanaf heden voor iedereen te koop!

Historische informatie en foto’s

De dvd’s bevatten een grote hoeveelheid historische informatie en foto’s. Hoofdmoot vormen vanzelfsprekend de vele nostalgische familiefoto’s welke vakkundig van commentaar werden voorzien door Bertus Klein Haarhuis en Paul Sand. Daarnaast is ook de lezing van Harry Meinders en Rogier Braakhuis op de dvd’s vereeuwigd. Gedurende de gehele avond werden tal van bijzondere voorvallen voor het voetlicht gebracht. Dit alles doorspekt met vele anekdotes met af en toe een knipoog naar deze en gene. Kortom een prachtig naslagwerk voor de huidige generatie maar zeker ook voor de toekomstige generaties. Een mooie tip is nog om er een familielid, vriend of kennis mee te verrassen als cadeau ter gelegenheid van bijvoorbeeld een verjaardag of een andere feestelijke gebeurtenis.
 

In beperkte voorraad beschikbaar

De dubbel-dvd is in een beperkte voorraad beschikbaar. De mensen van de heemkunde 
adviseren belangstellenden dan ook om niet lang te wachten met de aanschaf. Op is op! Overigens vertoont het aantal donateurs van de Heemkunde nog steeds een stijgende lijn. Mocht u ook donateur willen worden voor het luttele bedrag van € 10,-- per jaar, download u dan het aanmeldingsformulier vanaf de website www.stichtingheemkundegeesteren.nl of meld u aan via het e-mailadres:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Als donateur heeft u jaarlijks -met twee personen- gratis toegang tot de lezing/dia-avond en ook het jaarboekje voor de donateurs ‘Heembode Geesteren’ is bij deze € 10,-- inbegrepen. Inmiddels is ook bekend welk deel van Geesteren in november van dit jaar, het middelpunt zal vormen van de dia-avond. In de loop van komend voorjaar verschijnt hierover een eerste artikel! 

 


naar boven

Dia-avond Heemkunde Geesteren 2019 ook nu weer zeer goed bezocht

 
Woensdagavond 13 november j.l., vond voor de 17e achtereenvolgende keer, de jaarlijkse lezing/dia-avond plaats van de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) plaats. De avond stond deze keer in het teken van de geschiedenis van de Schotboersweg, de Volmersweg, de Krikhaarsweg en Het Kleine Krikhaar. Het was Bertus Klein Haarhuis die de aanwezigen, om half 8, in een volle Zaal Kottink welkom heette. Een bijzonder woord van welkom was er voor de families op wie deze avond de schijnwerpers gericht zouden zijn én voor de sponsors en donateurs van de SHG.
 
 

Lezing Harry Meinders en Rogier Braakhuis

Voor Harry Meinders was het een bijzondere avond. Zijn lezing ging namelijk voor een belangrijk deel over de geschiedenis van de Schotboersweg en directe omgeving. Daar waar hij zelf, met zijn gezin, vele jaren woonde en werkte. Het was deze avond tegelijkertijd ook zijn laatste lezing. Harry had aan het begin van het heemkundeseizoen al aangegeven, na zovele jaren, een stapje terug te willen doen. De SHG hoopt in de persoon van Rogier Braakhuis, die deze avond het laatste deel van de lezing voor zijn rekening zou nemen, een waardig opvolger te hebben gevonden. Met behulp van prachtig, ingetekende topografische kaarten uit 1832 én foto’s uit de oude doos, schetsten eerst Meinders en later Braakhuis een uitvoerig beeld van de ontwikkeling van de omgeving. Zo werd verteld dat er al rond het jaar 1300 na Christus landbouw werd bedreven in de buurtschap, dat de soms fel stromende Lutkebeek toen een hele grillige beek was als afvoer van het overtollige water. Dat het Juffershuis eigendom was van de familie Hagendoorn en dat meester Röring ook nog tijdelijk in het Juffers-huis heeft gewoond. Ook verhaalde Meinders over het schaatsen, de winterdag, op ’n Deepsteg en vertelde hij over de overval die in 1937 plaatsvond op Graats en Dieks van de eenzaam gelegen, straatarme Schotboer. Rogier Braakhuis ging de aanwezigen voor over de oudste weg van Geesteren en stond stil bij enkele erven waaronder Krukkert en Folmerinck. Vervolgens namen Paul Sand en Bertus Klein Haarhuis de presentatie over. Met behulp van mooie dia’s, vertelden zij over de bewoners van toen en nu. U zult begrijpen dat de geboden ruimte in dit blad niet toereikend is om alle 20 families voor het voetlicht te halen. Geen nood want van deze dia-avond verschijnt binnenkort een DVD waarop de lezing én alle betrokken families uitvoerig in beeld te zien zullen zijn. Om u een indruk te geven van de dia-presentatie, belichten we, geheel willekeurig, enkele families hierna in het kort wat nader.
 

Masselk Dieks ‘bearhoaler en ‘striekkearl’

Dieks Kroeze (Masselk Dieks) aan de Volmersweg was een bijzonder iemand. Men kende hem als “bearhoaler” maar misschien nog wel meer als ‘striekkearl’. Dieks had namelijk een bijzondere gave; hij kon met zijn handen pijn bestrijden! Dieks maakte een aantal kruisjes op het lichaamsdeel waar men wat mankeerde en de pijn verdween. Het was elke dag een komen en gaan van boeren die hun zeug gedekt moesten hebben én van mensen die hoopten dat Dieks hen van hun kwaal kon genezen. Aan de Hardenbergerweg had Masselk Dieks een stuk weiland liggen dat geheel omgeven was door een aarden wal ter hoogte van ongeveer 30 cm. Zodra de winter zich aandiende, liet men het weiland onder water lopen. Als het ijs dan vervolgens dik genoeg was, genoot men volop van de ijspret op deze eerste ijsbaan van Geesteren. Inmiddels wordt het erf bewoond door de familie van der Bijl.
 

Erve ‘Oal Geerman’ (Maathuis)

Aan de Schotboersweg woonde eens de familie Maathuis, in de volksmond bekend als ‘Oal Geerman’ dat een verbasterde naam is van het boerenerf Oude Geerdink. Rond 1825 werd het erf Oude Geerdink overgenomen door Gerrit Werger. Op 9 februari 1899 trouwde een verre nazaat van deze Gerrit Werger, te weten Hanna Werger met Hein Maathuis van Erve Bodden Bats te West-Geesteren. Hein trouwde ‘er bij in’. Zij kregen 6 kinderen. Toen het jongste kind ongeveer zes jaar was, werd Hanna ziek en overleed zij. Dat betekende een enorme klap voor het gezin. Gerard ging tijdelijk naar zijn oom en tante op Erve Boddenbats. Sien(15) en Miet (12) deden het huishouden en zorgden voor het vee. Vader Hein deed het zware werk op de boerderij en werkte ook nog als grasmaaier in Friesland en Noord-Holland. Veel steun ondervonden ze die tijd van de noabers. Rond het jaar 1930 kwam er waterleiding. Vanwege de hoge kosten boden velen eerst nogal wat verzet. Hein Maathuis sprak toen de woorden: ”Ik dronk altijd uit de sloot en ging aan gans iets anders dood”. In 1931 werd oude boerenhuis afgebroken. Op dezelfde plek werd toen een nieuwe boerderij gebouwd door Jan van Oal Geerman en zijn (latere) echtgenote Anna Alberink. Thans wonen op deze plek Erik en Ellen Busscher-Vloedbeld.
 
  
 

Gezellig napraten 

Nadat rond kwart voor elf de laatste dia getoond was, riep Paul Sand Harry Meinders nog eenmaal naar voren om hem heel hartelijk te bedanken voor het vele jaren verzorgen van de lezing tijdens de dia-avond. Als blijk van waardering overhandigde hij Meinders, die zich gelukkig blijft inzetten voor de heemkunde in Geesteren, een wijnpakket. Na iedereen bedankt te hebben, kon Bertus Klein Haarhuis de avond onder luid applaus afsluiten. Door de vele aanwezigen werd daarna nog geruime tijd gezellig nagepraat.
 

Voor foto's van deze avond klik HIER

 


naar boven

Het was weer volle bak bij Kottink tijdens de dia-avond 2018

Woensdagavond 14 november vond in zaal Kottink voor de vijftiende achtereenvolgende keer de jaarlijkse lezing/dia-avond van de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) plaats. Reeds ruim voor de aanvang meldden zich de eerste belangstellenden en donateurs om een mooi plekje uit te zoeken. Het zijn de liefhebbers van de dorpsgeschiedenis van Geesteren, die de tweede woensdag van november vrijhouden voor deze traditionele dia-avond, welke deze keer in het teken stond van de geschiedenis van een deel van Noord-Geesteren (Muldershoek) en haar bewoners. Aan bod kwamen Ossendijk, Berglandsweg, Broekbeekweg, Voorboersweg, Wierenseveldweg, Ramhinneweg, Bothofweg, Schollinksweg en Heetkampweg.

Bertus Klein Haarhuis heette de ruim 250 aanwezigen van harte welkom. Een speciaal welkom was er voor de sponsoren, de buurtverenigingen en de heer Henk Koop.

Voordat de lezing begon werd er stilgestaan bij het overlijden van het zeer gewaardeerde lid Gerard Hemmer. Bertus las een in memoriam voor, waarin de vele verdiensten van Gerard naar voren kwamen.

Daarna was het de beurt aan Harry Meinders. Hij hield een uitgebreid betoog over de voorgeschiedenis en de bewoners, gelardeerd met mooie anekdotes, waarbij hij de lachers op zijn hand kreeg.

Eén van de onderwerpen die Harry aansneed was het huis van de familie Nijhuis. Deze boederij stond aan de Schollinksweg en is in 1974 gekocht door Harry Meinders en verplaatst naar de Schotboersweg, waar nu de zoon van Harry met zijn gezin woont en het bouwkundig buro Erwin Meinders is gevestigd.

Vervolgens namen Paul Sand en Bertus Klein Haarhuis de presentatie over. Met behulp van mooie dia’s vertelden zij over de bewoners van toen en nu. De aanwezigen, waaronder veel “uitgevlogen” familieleden, luisterden en keken met veel interesse. Ondanks kleine technische storingen in het begin van de avond, waarbij het publiek erg geduldig bleef, verliep de rest van de avond vlekkeloos.

Na de pauze gaf Henk Koop een kleine presentatie over het uit te brengen boek ”Markeboek Drieschicht Mander Vasse Geesteren”. Eind volgend jaar is de uitgave. Bij voorinschrijving kost het boek € 29,95, daarna € 39,95. Voorinschrijving kan bij Herman Silderhuis (06-22415996) of bij de Heemkundeverenigingen Langeveen, Manderveen en Vasse-Mander-Hezingen.

 

Daarna vervolgden Paul en Bertus hun presentatie. Even voor elven waren alle families de revue gepasseerd en kwam er een einde aan de lezing/dia-avond. Bertus besloot het boeiende en gezellige gebeuren met de kwinkslag dat de aanwezigen zich als een voorbeeldige klas hadden gedragen, door tot het einde toe bij de les te blijven. Na iedereen bedankt te hebben, werd de avond onder een luid applaus afgesloten. Door de vele families werd nog geruime tijd nagepraat. De dia-werkgroep van de Stichting Heemkunde Geesteren kijkt terug op een zeer geslaagde avond welke binnenkort door huisfilmer Alphons Leus ook op DVD wordt gezet.


naar boven

Presentatie boek ‘300 JAAR KERKGESCHIEDENIS’ nu ook op dvd verkrijgbaar

 
Geesteren. Woensdagavond 18 oktober 2017. vond de jaarlijkse lezing/dia-avond plaats van de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG). Wij deden hiervan eerder uitvoerig verslag in dit weekblad. Bij die gelegenheid werd ook het boek ‘300 JAAR KERKGESCHIEDENIS’ gepresenteerd. Inmiddels is van de dia-avond en van de presentatie van het boek door ‘huisfilmer’ Alphons Leus een prachtige dvd vervaardigd met een grote hoeveelheid historische informatie en oude foto’s. Ook de lezing van Harry Meinders is op de dvd vastgelegd. Het is een prachtig naslagwerk geworden voor de huidige generatie en voor toekomstige generaties. De dvd is vanaf nu voor € 10,-- te koop bij Horlogerie Truus Silderhuis en bij Veldhuis Huishoudelijke Artikelen aan de Dorpsstraat te Geesteren. 
 
Boek en dvd te koop
Ook voor heemkundeliefhebbers, waar ook in stad of land, is op deze verkoopadressen het boek ‘300 JAAR KERKGESCHIEDENIS’ verkrijgbaar voor € 17,50. Het boekwerk, in een kleurige en moderne layout weergegeven, omvat bijna 200 pagina’s en is rijk geïllustreerd met veel foto’s en historische documenten. Getuige de vele lovende reacties tot nu toe, mag het boek gerust het predicaat ‘collector’s item’ dragen. Bestellen kan ook eenvoudig via onze SHG-Webshop.
 
Een mooi verjaardagscadeau
Een handige tip: Verras een familielid, vriend of kennis met het boek of dvd als cadeau ter gelegenheid van bijvoorbeeld een verjaardag of een andere feestelijke gebeurtenis! Zowel de dvd als het boek zijn in slechts een beperkte oplage verkrijgbaar. De mensen van de heemkunde Geesteren adviseren dan ook niet te lang te wachten met de aanschaf.
 
 
 
Donateur voor slechts 10 euro per jaar
Overigens is het aantal donateurs van de Heemkunde kortgeleden de grens van 400 gepasseerd. Mocht u ook donateur willen worden voor het luttele bedrag van € 10,-- per jaar, download dan het aanmeldingsformulier op eerder genoemde website. Voor € 10,-- heeft u, met twee personen, gratis toegang tot de jaarlijkse lezing/dia-avond en krijgt u ook het jaarboekje ‘Heembode Geesteren’ gratis thuis bezorgd. Aanmelden als donateur kan eenvoudig door het machtigingsformulier in te vullen en te mailen of bij een lid van de SHG af te geven of door even binnen te lopen bij Horlogerie Truus Silderhuis aan de Dorpsstraat te Geesteren. 

 


naar boven

Dia-avond 2016 Breemhaarsweg en Vinckenweg nu verkrijgbaar op dvd

Eind vorig jaar hield de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) in zaal Kottink de jaarlijkse lezing/dia-avond voor haar donateurs en overige belangstellenden. De avond omvatte de geschiedenis van een deel van de Breemhaarsweg en de Vinckenweg en haar (vroegere) bewoners. Inmiddels is van deze lezing/dia-avond door ‘huisfilmer’ Alphons Leus een prachtige dubbel-dvd geproduceerd. Deze dubbel-dvd is vanaf heden voor iedereen te koop!

 

Historische informatie en foto's

De dvd's bevatten een grote hoeveelheid historische informatie en foto’s. Hoofdmoot vormen vanzelfsprekend de vele nostalgische familiefoto’s welke vakkundig van commentaar werden voorzien door Bertus Klein Haarhuis en Paul Sand. Daarnaast is ook de lezing van Harry Meinders op de dvd’s vereeuwigd. Gedurende de gehele avond werden tal van bijzondere voorvallen die zich aan de Breemhaarsweg en de Vinckenweg hebben afgespeeld, voor het voetlicht gebracht. Dit alles doorspekt met vele anekdotes en af en toe een knipoog naar deze en gene. Kortom een prachtig naslagwerk voor de huidige generatie maar zeker ook voor de toekomstige generaties. De dubbel-dvd ligt vanaf vandaag te koop bij Truus Silderhuis Horlogerie en bij Tonnie Veldhuis Huishoudelijke Artikelen voor slechts € 10,--. Een mooie tip is nog om er een familielid, vriend of kennis mee te verrassen als cadeau ter gelegenheid van bijvoorbeeld een verjaardag of een andere feestelijke gebeurtenis.

Janna Joerink-Gommer en Jan Joerink voor hun huis aan de Breemhaarsweg.

 

In beperkte voorraad beschikbaar.

De dubbel-dvd is in een beperkte voorraad beschikbaar. De mensen van de heemkunde adviseren belangstellenden dan ook om niet lang te wachten met de aanschaf. Op is op!

Voor foto's van de avond zelf, klik HIER


naar boven

Oude tijden herleven tijdens dia-avond Heemkunde Geesteren

Wederom was de jaarlijkse dia-avond in zaal Kottink op woensdag 16 november j.l. met een kleine 300 bezoekers een groot succes.

“Wij hebben nu een nieuwe straat, van Geesteren naar de West.

En als je daar eens overgaat dan denk je, dat gaat best.

Je rijdt per auto, kar of fiets, het hindert niemendal.

Je glijdt erover,voelt haast niets, ’t gaat als van berg naar dal”.

Dit is het eerste couplet van het loflied dat is geschreven ten behoeve van de opening van de Meester Vinckenstraat op 29 september 1948. Bijna zeventig  jaar na dato, werd dit loflied woensdagavond 16 november jl. uit volle borst meegezongen door de talrijke aanwezigen tijdens de lezing/dia-avond van de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) in zaal Kottink. Zoals bekend waren de schijnwerpers deze avond volledig gericht op de Vinckenweg en de Breemhaarsweg én op een dertigtal aanwonende families.

Over vroeger en nu

Het was de voorzitter van de werkgroep dia-avond Bertus Klein Haarhuis die, om half acht, de bewoners van de Breemhaarsweg en de Vinckenweg, de donateurs van de heemkunde én de talrijke overige belangstellenden welkom heette voor alweer de dertiende lezing/dia-avond van de SHG. Na het welkomstwoord was de microfoon voor Harry Meinders die uitgebreid verhaalde over de omgeving Breemhaarsweg/Vinckenweg en over de aanwonende families.

De lezing in vogelvlucht

Met behulp van topografische kaarten (o.a. uit 1832) belichtte Meinders de omgeving en het ontstaan ervan. De Vinckenweg, de oudste weg van Geesteren, bestond vroeger uit maar liefst vier verschillende gedeelten. Het oudste gedeelte moet zeker meer dan 1000 jaar oud zijn. Gezien vanaf Geesteren liggen nagenoeg alle boerderijen en woningen aan de linkerkant van de Vinckenweg. Dat heeft welhaast zeker met de hoogte van de gronden te maken. De Kellerboer en later Kreuwel waren oorspronkelijk als enigste aan de rechterkant gelegen. De eerste drie boerderijen aan de Vinckenweg waren de Peuver (nu Hutten), het Hemmelhoes (later Voorhuis, nu Schothuis) en de Kellerboer (nu Nobbenhuis en Hutten).

Wilt u het verslag van deze avond verder lezen, klik dan HIER

 

Foto van de familie Voshaar van de Vinckenweg .Staand v.l.n.r.: Henk, Rieky, Harry, Bennie, Gerrit, Annie, Jan.

Zittend v.l.n.r.: Marie, Lien, vader Gait Voshaar, moeder Marie Voshaar-Niemeijer, Sinie, Truus.

 


naar boven

SHG onthult  molenmonument op de Vermolen. 

Voor meer informatie klikt u op de foto.

 

 


naar boven

‘Oorlog in herinnering – Geesteren een veilig oord in zware tijden’

Het verschijnen van het boek ligt inmiddels al weer enige maanden achter ons. De uitgave blijkt een groot succes. De vele reacties zijn alom lovend. 

 

Zo luidt de titel van het boek dat de Stichting Heemkunde Geesteren in april van dit jaar uitbracht ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding. In het boek komen oorlogskinderen uit de Randstad van ons land uitvoerig aan het woord. Zij verbleven vanaf de Hongerwinter 1944-1945 tot en met de bevrijding bij gastgezinnen in Geesteren. Ook werden uit de mond van (oud) inwoners van Geesteren die de oorlog aan den lijve ondervonden, tal van gebeurtenissen uit die tijd opgetekend. Ten tijde van de oorlog waren deze mensen nog kind of net jongvolwassene. Intussen zijn zij 80 jaar of ouder. Zonder hen zou dit boek, dat ook gezien moet worden als een naslagwerk voor de volgende generaties, niet tot stand zijn gekomen. De schrijvers hebben geprobeerd alle herinneringen zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven.

 

 

Al met al bevat het boek bijna 40 afzonderlijke hoofdstukken, welke zijn omlijst met vele authentieke foto’s uit de oorlogsjaren 1940-1945 in Geesteren (ov). De opgetekende verhalen bieden een prachtige inkijk in het alledaagse leven toentertijd in een klein dorp in Twente. Het laat zien hoe de mensen op het Twentse platteland in die tijd woonden, werkten en leefden en hoe de oorlogskinderen hun tijd in Twente beleefden. Dit meer dan 300 pagina’s tellende boek mag in uw collectie niet ontbreken.

  • U kunt het boek bestellen voor € 17,50 + € 6,50 verzendkosten per bestelling.  

Klik HIER om te bestellen via de SHG-Webshop

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt u het boek, zo snel mogelijk, toegezonden.

Voor meer informatie over dit prachtige boek, kijk onder producties of klik HIER.

 


naar boven

DVD van de dia avond 2015

Dia-avond 2015 West-Geesteren nu verkrijgbaar op dvd. Klik voor het volledige artikel op de afbeelding. 

 


naar boven

Andere DVD's

De DVD van de dia avond 2014 is beschikbaar. Klik HIER voor meer informatie.

De DVD's van de dia avonden 2011 (Hardenbergerweg) , 2012 (Huyeren) en  2013 (Vermolen) zijn beschikbaar.

Deze DVD's zijn voor € 10,- per stuk te koop via de SHG-Wbshop

 

  

  

Ook de DVD van de diapresentatieavond 2010 getiteld "Van Mèènsman tot Breembrook" is nog steeds voorradig evenals de DVD's over de presentaties van de Vriezenveenseweg (2008) en Haarbrinksweg (2009). 


Heeft u opmerkingen over deze site of vragen aan de SHG of hebt u voor ons interessante informatie, mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Veel lees en kijkplezier op onze website.

 

Wilt u een leuke rondwandeling rondom Geesteren maken, download dan onderstaande beschrijving.