Heembode 2021

 

In de week van 10 mei 2021 viel bij de donateurs van de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG), de Heembode 2021 in de bus.

In plaats van de gebruikelijke 64 pagina’s, telt het periodiek dit jaar maar liefst 76 pagina’s. De extra ruimte is in zijn geheel gevuld met nostalgische foto’s van het dorp Geesteren in vroegere tijden. Hiermee wil de SHG de donateurs, sponsors en adverteerders compenseren voor het niet doorgaan van de dia-avond die op de agenda stond voor woensdagavond 17 november. De van hogerhand opgelegde beperkingen vanwege de corona-crisis, maakten het niet mogelijk om een begin te maken met de voorbereidende werkzaamheden, waaronder het afleggen van de huisbezoeken aan de betrokken families. De Heembode 2021 telt, een grote verscheidenheid aan historische artikelen over het Geesteren van vroeger. De bijdragen zijn, zoals ieder jaar, geïllustreerd met prachtige foto’s.

 

Een korte bloemlezing van wat de Heembode 2021 te bieden heeft

Gastschrijver Ben Dierink duikt in de wereld van de geveltekens die men nog op tal van boerderijen en woonhuizen in Geesteren aantreft. Wie zijn ogen de kost geeft, vindt zoveel moois om zich heen. Een Twents spreekwoord zegt: “Een oald hoes en ‘n joonk wief, doar hej aait weerk met.” Wanneer de mens zijn ogen een klein beetje de kost geeft, dan kan men met heel veel plezier naar beide kijken. In dit hoofdstuk dus naar het gevelteken en de beschermende functie ervan voor de bewoners.

 

De aanleg van de Vriezenveenseweg

De Vriezenveenseweg, in de volksmond aangeduid met “de Venweg”, is een drukke, regionale verkeersader in Noord-Oost Twente. Het is de verbinding tussen Geesteren en Vriezenveen en voor veel automobilisten het voortraject richting de snelwegen A1 en A35. Van de vijf kilometer lange route, ligt het grootste gedeelte (ongeveer vier kilometer) op Geesters grondgebied. Het hoofdstuk schetst een gedetailleerd beeld vanaf het eerste verzoek tot aanleg van de weg, in 1819, tot en met de uiteindelijke verharding van de zandweg, bijna negentig (!) jaren later, in 1908. Naast de gemeenten Tubbergen en Vriezenveen, vervulde ook de Marke Geesteren een belangrijke rol bij de totstandkoming.

 

Kapper Krukkert

“De kapperszaak van Krukkert, ik herinner mij het nog goed…”, zo begint de bijdrage van gastschrijver Theo Kamphuis (van de Kampboer) over de dagelijkse gang van zaken toen, bij één van de twee toenmalige kapsalons in Geesteren. “Hoe oud zou ik geweest zijn toen ik er voor het eerst kwam? Zes jaar misschien? Vanuit ons huis kon ik er zo naartoe lopen. Via de appelhof en daarna ‘achterlangs’ het poortje door van de bakkerij van ‘Smid Hein’. Het scheren en knippen vond doorgaans altijd plaats onder het goedkeurend oog van een rij wachtende klanten die druk met elkaar in gesprek waren. Ja, in die tijd moest je bij de kapper zijn voor het laatste (dorps)nieuws. Theo deelt het op smeuïge wijze met de lezers.

 

Geesteren in de jaren van Nederlands-Indië

Ook in de jaren dat een aantal jongens in Nederlands-Indië streed voor volk en vaderland, kende Geesteren al een bloeiend verenigingsleven. Bernard Droste, in het dorp bekend als Goez’n meester deed , samen met Toon Tukker, verslag van de door Ruitervereniging St. Joris groots opgezette ruiterdag, die zaterdag 1 mei 1948 plaatsvond op het voetbalveld van STEVO. De boeren hadden de koeien in de wei en de burgers hadden geen tuin die groot genoeg was voor de ruiterdag. Daarom moest het voetbalveld eraan geloven.” ’n Bosman, Wesselman, Mensman, Timmersboer, Boerman’s Gait, Smid-Toon, Effink-Dieks”, markante Geesternaren in die tijd. Allemaal hadden zij hun rol! ’s Avonds was er groot feest bi’j Wolters Jan en bi’j de Bakker. “Het geung d’r mooi langs. Um half twaalf zint de pastoor en de burgemeester rond west um de zaak te sloeten”, zo luidt de geschiedschrijving.

 

Foto t.g.v. het 25-jarig huwelijk in 1948 van Gerard Wesselink en Trui Wesselink-Steggink uit de Muldershoek.

Achterste rij v.l.n.r.: Marie, Jan, Riek, Gerard, Annie, Herman, Harrie en Grada.

Voorste rij v.l.n.r.: Bennie, Truus, vader Gerard Wesselink, Frans, moeder Trui Wesselink-Steggink en Louis.

 

De geschiedenis van Erve Booijman

Erve Booijman kent een rijke geschiedenis. Door de eeuwen heen heeft het verschillende eigenaren gehad. In 1336 al wordt de naam van de boerderij genoemd in een oorkonde. De oorspronkelijke naam Booyink, vertelt iets over de functie van de bewoners in vroegere eeuwen. Waarom en wanneer de naam Booyink plaats maakte voor Beernink komt in het artikel uitvoerig aan de orde. De oude boerderij werd eind jaren ’60 van de vorige eeuw omgebouwd tot een bloeiende horecaonderneming en is thans bekend als Ribhouse Texas.

 

The Four Jolly Boys

Een bekende band in Geesteren, midden vorige eeuw, was “The Four Jolly Boys”. De band bestond uit de broers Toon en Bernard Lohuis van de Ramhinneweg, Louis Bekhuis van de Schollinksweg en Bennie Boswerger van De Knoefbakker. Met hun muzikale kwaliteiten zorgden zij op talrijke feestjes en dansavonden voor sfeer en gezelligheid. De leden van de band gingen naar verloop van tijd trouwen, er kwamen kinderen, de samenstelling van de wijzigde en het spelen werd minder. In 1966 hield de band The Four Jolly Boys op te bestaan.

 

Talrijke foto’s, ansichten en een gedicht uit de oude doos

“Eén foto zegt meer dan duizend woorden. ”Dit geldt ook dit jaar weer voor de talrijke foto’s, prenten en ansichten uit de oude doos die de Heembode omlijsten. Met name voor de wat oudere lezers, vormen de illustraties in de Heembode de krenten in de pap. Het is een weerzien met het Geesteren van vroeger. “Ach lieve tijd, waar ben je gebleven?”, klinkt het in menig huiskamer. Inwoners als Streu Jens, Haan’ Jens en Huzink Marinus. Wie kende ze niet?

Uit zijn bundel “Riemseln en limmerikn in mienne môôresprook” dicht Jan Kottink over de kermis vroeger. “Het is feest in t doarp, de swingmeul drejt vôlôp, en ‘n schômmel geet hôôg. Ze dôôt teegn mekaar ôp. De tent zit vôl meet voolk, ze proost, ze lacht, ze zingt.”

 

Een nostalgische foto uit de jaren ’50 van Muziekvereniging St. Caecilia.

 

Tot slot

Rest nog te vermelden dat de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) de adverteerders en haar sponsors zeer erkentelijk is voor de financiële ondersteuning. Wij wensen iedereen veel leesplezier! Aanmelden als nieuwe donateur kan bij penningmeester Theo Willighuis of middels het te downloaden aanmeldingsformulier op de website van de Heemkunde.