Erve de Meijer

Uit SHGwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Erve de Meijer, ook wel de Meijershof of Hof van Geesteren genoemd, is gelegen aan de Meijersweg 23.

Erve de Meijer, 1937

Een foto van Erve de Meijer, uit ca.1937 Dat jaar trouwde Alberta Masselink ("van de Meijer") met Herman Hemmer. Aan de linkerkant is het jaartal "1906" te herkennen. In dat jaar vond een ingrijpende verbouwing plaats. De fraaie houtwerkfiguraties aan de bovenzijde zijn verdwenen, evenals de schuur uiterst links. Deze voormalige "hof van Geesteren" wordt nu bewoond door de familie B.H.J. Haarhuis ("van de Meijer").

De Meijershof in Geesteren behoorde door de eeuwen heen tot de grootste boerenerven van Geesteren. Dit is af te leiden uit de aanslagen voor de grondbelasting in de loop der tijd. Een uit 1475 stammend "Schattingsregister", dat in opdracht van de Bisschop van Utrecht werd opgesteld, vermeldt in "Gheesterne" 24 huisplaatsen, ofwel boerderijen. Een "volle hoeve", dat is een boerderij met ongeveer 5 hectare land, had een zogeheten "waardeel". Gewaarde boeren hadden stemrecht in de markevergaderingen en gebruiksrecht op de gemeenschappelijke woeste gronden. In Geesteren waren er 16 gewaarde boeren. Erve de Meijer had 3 waardelen, Erve Booyink 2 en 14 andere erven elk 1 waardeel. In 1818 behoorde bij erve De Meijer ±11 hectare bouwland en ±5 hectare "groen- hooi en weideland" althans volgens het toen opgemaakte testament van Jan Meijer en zijn vrouw Euphemia Geerdink. Dat komt dus overeen met die 3 waardelen. Het hofstelsel was tijdens de Franse tijd (1795 1813) in verval geraakt. Op 25 augustus 1819 verkocht de Graaf van Almelo de hof aan Albertus Masselink uit Geesteren. Een van de eerste daden van de nieuwe eigenaar was het bouwen van een windkorenmolen in 1820. Hij deed dat samen met Albertus Nijhuis van Erve Schollink. Die molen stond op dezelfde plek waar nu "De Grote Geesterse Molen" staat. De molen werd in die tijd de "Meijersmolen" genoemd. In 1867 bouwde zijn zoon Gerard Masselink op dezelfde plek een nieuwe molen. Deze "achtkantige bovenkruier" was van 1900 tot 1995 drie generaties in het bezit van de familie Kienhuis. De familie Masselink (bijnaam "de Meijer") was tientallen jaren actief in het bestuur van de Gemeente Tubbergen. Albert Masselink (1790 1857) was 32 jaar raadslid. zijn zoon Albert (1827 1897) was 40 jaar raadslid, waarvan 12 jaar wethouder. Diens zoon Gerard (1871 1947) was vervolgens 30 jaar raadslid, waarvan de laatste 16 jaar wethouder. In 1927 trad hij af. In 1937 trouwde zijn dochter Alberta Masselink met Herman Hemmer van de Vinckenweg. Hij nam de boerderij over maar overleed nog geen tien jaar later, kort na de oorlog. Alberta hertrouwde met Hein Haarhuis in 1948. Hun zoon Ben Haarhuis woont met zijn vrouw en drie dochters nu op de voormalige hof aan de Meijersweg 23. Het is nog steeds een boerenbedrijf. Hein Haarhuis overleed in 1995. De toevoeging "van de Meijer" is na zoveel eeuwen nog steeds van toepassing, ook op de familie Haarhuis.

Erve de Meyer

Een afbeelding uit 1998.

Persoonlijke instellingen